Toyota là một trong những công ty xanh nhất thế giới, tuyên bố các Newsweek

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015
Big thừa nhận đã cho toàn bộ công ty Toyota thời gian này. Trong danh sách xếp hạng hàng năm của tạp chí Newsweek của màu xanh lá cây, thương hiệu Nhật Bản quản lý để có được vị trí trong top 50 công ty. Thứ hạng của nó không nên ngạc nhiên, kể từ khi chúng ta đã nói về chính sách xanh của Toyota, nhưng những gì đã làm bất ngờ nhiều là thương hiệu lớn này đã được chọn là một trong những xanh trong số tất cả các công ty. WOW!


Toyota giành được # 35 của mình trong Global 500, và nó đã được vị trí cao hơn so với một số các công ty lớn nhất trên toàn thế giới, bao gồm cả Microsoft, Google, Nike và Coca-Cola. Thành công này là rất lớn bởi chính nó, nhưng đó không phải là tất cả. Newsweek xếp hạng Toyota là công ty xanh thứ hai trong ngành công nghiệp ô tô. Trong việc đánh giá này, hoàn toàn 8 chỉ số này được đưa vào xem xét. Những bao gồm:
  1. Combined suất Năng lượng
  2. Kết hợp khí nhà kính (GHG) Năng suất
  3. Combined suất nước
  4. Combined suất chất thải
  5. Điểm thu Xanh
  6. Xanh Pay liên kết
  7. Ủy ban Hội đồng Phát triển bền vững
  8. Được kiểm toán Metrics môi trường 
Với "sáng kiến ​​xanh" của họ và không ngừng cải tiến và nâng cấp trong phân khúc này, Toyota tiết kiệm được hơn 93 triệu gallon nước ở Bắc Mỹ. Trong nhà máy tại Bắc Mỹ Toyota quản lý để giảm thiểu sử dụng năng lượng tới 22%. Và cuối cùng, nhưng không phải là Toyota Financial Services nhất ban hành các ngành công nghiệp ô tô của đầu tiên Asset-Backed Bond xanh để tài trợ cho việc mua gần 40.000 xe màu xanh lá cây.
 
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments