lỗi 404s trên điện thoại di động

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015
Một số trang web phục vụ nội dung cho người dùng máy tính để bàn truy cập một URL, nhưng cho thấy một trang báo lỗi cho người dùng di động.
Để đảm bảo kinh nghiệm người dùng tốt nhất,Thay màn hình ipad tại hà nội nếu bạn nhận ra một người dùng đang truy cập vào một trang tính để bàn từ một thiết bị di động và bạn có một trang di động tương đương tại một URL khác nhau, chuyển hướng chúng đến URL thay vì phục vụ một 404 hoặc một mềm 404 trang. Ngoài ra hãy chắc chắn rằng các trang di động thân thiện với tự nó không phải là một trang lỗi.
Sử dụng Công cụ quản trị trang web. Nếu bạn là một người sử dụng xác nhận cho trang web, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo ở Trung tâm tin nhắn.
Nếu bạn có một trang web điện thoại thông minh trên một URL riêng, thiết lập máy chủ của bạn để nó chuyển hướng người dùng điện thoại thông minh để các URL tương đương trên trang web của điện thoại thông minh của bạn.
Nếu bạn sử dụng động phục vụ, đảm bảo phát hiện sử dụng đại lý của bạn được cấu hình đúng.
Nếu một trang trên trang web của bạn không có một tương đương với điện thoại thông minh, giữ cho người dùng trên các trang máy tính để bàn. Hiển thị các nội dung người dùng đang tìm kiếm là một kinh nghiệm tốt hơn nhiều so với hiển thị một trang lỗi.
Sử dụng thiết kế web đáp ứng khi cấu hình possible.This cho phép bạn phục vụ cùng một nội dung cho người dùng, bất kể thiết bị mà họ sử dụng.
Kiểm tra Thu thập thông tin báo cáo lỗi trong,Thay màn hình ipad tại hà nội Công cụ Quản trị Trang web; tab Smartphone sẽ hiển thị một danh sách các URL được phát hiện mà trở về điện thoại thông minh-chỉ 404 lỗi.
Để vẽ tối ưu và lập chỉ mục, luôn luôn cho phép Googlebot truy cập vào các JavaScript, CSS, và các tập tin hình ảnh được sử dụng bởi trang web của bạn để Googlebot có thể xem trang web của bạn như là một người dùng trung bình. Nếu tập tin robots.txt của trang web không cho phép thu thập dữ liệu của các tài sản này, nó trực tiếp gây hại như thế nào các thuật toán của chúng tôi đưa ra và chỉ mục nội dung của bạn. Điều này có thể cho kết quả trong bảng xếp hạng tối,Thay màn hình ipad tại hà nội ưu.
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments