Trung tâm bảo hành điện thoại sony, nokia, apple tại hà nội

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015
1. Trung tâm bảo hành điện thoại Sony
Xử lý hình ảnh, tuy nhiên, có thể được tính toán chuyên sâu và có thể nhanh chóng tiêu hao pin của điện thoại di động. Một số ứng dụng di động cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách gửi các tập tin hình ảnh vào một máy chủ trung tâm, trong đó xử lý hình ảnh và gửi chúng trở lại. Nhưng với những hình ảnh lớn, điều này giới thiệu sự chậm trễ đáng kể và có thể phải chịu chi phí cho tăng việc sử dụng dữ liệu.

Tại hội nghị SIGGRAPH châu Á tuần qua, các nhà nghiên cứu của MIT, Đại học Stanford, và Adobe Systems đã trình bày một hệ thống đó, trong các thí nghiệm, giảm tiêu tốn băng thông xử lý hình ảnh dựa trên máy chủ của nhiều như 98,5 phần trăm, và điện năng tiêu thụ càng nhiều 85 phần trăm.
Hệ thống sẽ gửi các máy chủ phiên bản nén cao của một hình ảnh, và các máy chủ sẽ gửi lại một file nhỏ hơn, trong đó có hướng dẫn đơn giản để thay đổi hình ảnh ban đầu.
Michaël Gharbi, một sinh viên tốt nghiệp trong kỹ thuật và máy tính điện khoa học tại MIT và là tác giả đầu tiên trên giấy SIGGRAPH, nói rằng kỹ thuật này có thể trở nên hữu ích hơn như các thuật toán xử lý hình ảnh trở nên tinh vi hơn.

"Chúng tôi thấy ngày càng nhiều các thuật toán mới mà tận dụng cơ sở dữ liệu lớn để đưa ra quyết định về các pixel," Gharbi nói. "Những loại thuật toán không làm một rất phức tạp đổi nếu bạn đi đến một quy mô địa phương vào hình ảnh, nhưng họ vẫn đòi hỏi nhiều tính toán và truy cập vào các dữ liệu. Vì vậy, đó là những loại hoạt động bạn sẽ cần phải làm trên đám mây."
2. Trung tâm bảo hành Nokia
Một ví dụ, Gharbi nói, là công việc gần đây tại MIT, chuyển các hình ảnh phong cách của nhiếp ảnh chân dung nổi tiếng với bức ảnh chụp điện thoại di động. Các nhà nghiên cứu khác, ông cho biết, đã thử nghiệm với các thuật toán để thay đổi thời gian biểu trong ngày mà tại đó bức ảnh được chụp.

Tham gia Gharbi trên giấy mới là cố vấn luận án của mình, Fredo Durand, một giáo sư về khoa học máy tính và kỹ thuật; Yichang Shih, người đã nhận được bằng tiến sĩ về kỹ thuật máy tính và điện khoa học của MIT vào tháng ba; Gaurav Chaurasia, một tiến sĩ cựu trong nhóm Durand của người bây giờ tại Viện nghiên cứu Disney; Jonathan Ragan-Kelley, người đã là một tiến sĩ tại Đại học Stanford từ khi tốt nghiệp MIT vào năm 2014; và Sylvain Paris, từng là một postdoc với Durand trước khi gia nhập Adobe.

Hệ thống các nhà nghiên cứu làm việc với bất kỳ sự thay đổi phong cách của một hình ảnh, giống như các loại "bộ lọc" phổ biến trên Instagram. Đó là ít hiệu quả với các chỉnh sửa thay đổi nội dung hình ảnh - xóa một con số và sau đó điền vào nền, ví dụ.
3. Trung tâm bảo hành apple
Để tiết kiệm băng thông khi tải lên một tập tin, hệ thống các nhà nghiên cứu chỉ đơn giản là gửi nó như là một rất thấp chất lượng JPEG, định dạng tập tin phổ biến nhất cho hình ảnh kỹ thuật số. Tất cả sự thông minh trong cách các máy chủ quá trình hình ảnh.
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments